Vzhľadom na ukončenie zmluvného vzťahu medzi obecným úradom Hodkovce a našou
spoločnosťou, bola prevádzka web stránky a mailovej pošty zastavená.